ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
Κέντρο Ενημέρωσης &
Επαγγελματικού Προσανατολισμού
  • Ποιες σχολές διαγράφουν καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές;

  • Από ποιες σχολές Τ.Ε.Ι. υπάρχει πρόσβαση σε Α.Ε.Ι.;

  • Ποιες μεταπτυχιακές σπουδές υπάρχουν στην Ελλάδα;

  • Oυσιαστικός επαγγελματικός προσανατολισμός δεν παρέχεται από το δημόσιο σχολείο, με αποτέλεσμα οι επιλογές των νέων να στηρίζονται σε επιθυμίες των γονέων τους ή σε φιλοδοξίες των ίδιων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ζήτηση των όποιων προσόντων αποκτούν όσοι από αυτούς αποφοιτούν από τα A.E.I. και T.E.I.

    Το "Μεθοδικό Φροντιστηριακό Κέντρο" προχωρά μπροστά καλύπτοντας ένα κρίσιμο κενό στα δεδομένα του εκπαιδευτικού μας συστήματος, με τη δημιουργία ενός συμβουλευτικού κέντρου ενημέρωσης και επαγγελματικού προσανατολισμού που θα εισηγείται και θα προτείνει την ιδανική συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις δυνατότητες και τις επιθυμίες του μαθητή. Παράλληλα με την εκπαίδευση στη χρήση του διαδίκτυου για εκπαιδευτικούς σκοπούς, θα παρέχεται έγκυρη πληροφόρηση για τα προγράμματα σπουδών όλων ανεξαιρέτως των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., τις επαγγελματικές προοπτικές, τις μεταπτυχιακές σπουδές κλπ., ώστε ο υποψήφιος να έχει εκ των προτέρων πλήρη γνώση του αντικειμένου των σπουδών και της πορείας που επιθυμεί να ακολουθήσει.

    Τέλος θα οργανώνονται σε τακτές ημερομηνίες διαλέξεις σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού από ειδικούς επιστήμονες με στόχο την πληρέστερη εικόνα του μαθητή για τις σημερινές επαγγελματικές προοπτικές ομάδων σχολών ( στρατιωτικές, πολυτεχνικές, οικονομικές κλπ).