Αναλυτικό Πρόγραμμα Διαγωνισμάτων όλης της χρονιάς
Η μηχανοργάνωση του "Μεθοδικού" και η γραμματειακή υποστήριξη -μέσω σύγχρονων πληροφορικών συστημάτων- του διδακτικού μας έργου, εξασφαλίζει την απρόσκοπτη αφοσίωση του μαθητή στη μελέτη και την αφομοίωση της διδακτέας ύλης, που δίχως άλλο αποτελούν το θεμέλιο της διαρκούς προόδου.

Ο έλεγχος της αφομοίωσης της ύλης είναι κύριο μέλημά μας και υλοποιείται μέσα από γενικά επαναληπτικά διαγωνίσματα προσομοίωσης που ταξινομούνται σε τρεις εξεταστικές περιόδους και πραγματοποιούνται σε προκαθορισμένες ημερομηνίες όπως παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Με την εγγραφή του ο μαθητής παίρνει αναλυτικό πρόγραμμα των διαγωνισμάτων όλης της χρονιάς.
ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ
21 ΙΟΥΝΙΟΥ - 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005
Ξεκινούν τα θερινά προγράμματα ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ και ΛΥΚΕΙΟΥ (βλέπε προγράμματα σπουδών)
ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1 - 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2005
Τρίωρες γραπτές εξετάσεις σε όλα τα θερινά μαθήματα γενικής παιδείας και κατεύθυνσης
ΕΝΑΡΞΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α, Β KAI Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2005
Ξεκινούν τα χειμερινά προγράμματα της Α, Β και Γ λυκείου (βλέπε προγράμματα σπουδών)
ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
3 - 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006
Τρίωρες γραπτές εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα γενικής παιδείας και κατεύθυνσης στο 1/2 της ύλης
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΑΠΟ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006
Ξεκινούν επαναλήψεις τα θερινά τμήματα
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΑΠΟ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006
Ξεκινούν επαναλήψεις τα χειμερινά τμήματα
ΤΡΙΤΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2006
Τρίωρες γραπτές εξετάσεις προσομοίωσης σε όλα τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, με συμμετοχή στα πανελλαδικά διαγωνίσματα της Ο.Ε.Φ.Ε. εφ' όλης της ύλης.

Παράλληλα υπάρχουν μονόωρα tests, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Έτσι, οι μαθητές μαθαίνουν να αποτυπώνουν γραπτώς τις σκέψεις τους, ενώ παράλληλα οι καθηγητές έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν το πραγματικό επίπεδο γνώσεων των μαθητών τους. Τα διαγωνίσματα πραγματοποιούνται κατά τα πρότυπα των πανελλαδικών εξετάσεων και οι γονείς λαμβάνουν γνώση των επιδόσεων των μαθητών.

Επιστροφή