Πρόγραμμα Σπουδών Γ΄ Λυκείου για το Σχολικό Έτος 2005 - 2006
Θεωρητική Κατ.
Θετική Κατ.
Τεχνολογική Κατ.
ΑΡΧΑΙΑ 5 ώρες ΦΥΣΙΚΗ 4 ώρες ΦΥΣΙΚΗ 4 ώρες
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 2 ώρες ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 ώρες ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 ώρες
ΙΣΤΟΡΙΑ 2 ώρες ΧΗΜΕΙΑ 2 ώρες ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2 ώρες
ΝΕΟΕΛ. ΚΕΙΜΕΝΑ 2 ώρες ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2 ώρες ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 ώρα
ΕΚΘΕΣΗ 2 ώρες ΕΚΘΕΣΗ 2 ώρες ΕΚΘΕΣΗ 2 ώρες
Σύνολο 13 ώρες Σύνολο 15 ώρες Σύνολο 14 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΦΥΣΙΚΗ 2 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2 ώρες
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2 ώρες
ΙΣΤΟΡΙΑ 2 ώρες
ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ 5ο ΠΕΔΙΟ
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 2 ώρες

Επιστροφή