Πρόγραμμα Σπουδών Β΄ Λυκείου για το Σχολικό Έτος 2005 - 2006
Θεωρητική Κατ.
Θετική Κατ.
Τεχνολογική Κατ.
ΑΡΧΑΙΑ 4 ώρες ΦΥΣΙΚΗ 3 ώρες ΦΥΣΙΚΗ 3 ώρες
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 2 ώρες ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3 ώρες ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3 ώρες
ΕΚΘΕΣΗ 2 ώρες ΧΗΜΕΙΑ 2 ώρες ΕΚΘΕΣΗ 2 ώρες
ΕΚΘΕΣΗ 2 ώρες
Σύνολο 8 ώρες Σύνολο 10 ώρες Σύνολο 8 ώρες


ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Θεωρητική Κατ.
Θετική Κατ.
Τεχνολογική Κατ.
ΑΡΧΑΙΑ 2 ώρες ΦΥΣΙΚΗ 2 ώρες ΦΥΣΙΚΗ 2 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2 ώρες ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΦΥΣΙΚΗ 2 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ 1 ώρα
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ 2 ώρες

Επιστροφή