Πρόγραμμα Σπουδών A΄ Λυκείου για το Σχολικό Έτος 2004 - 2005
A΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΡΧΑΙΑ 2 ώρες
ΕΚΘΕΣΗ 2 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 3 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ 2 ώρες
ΑΛΓΕΒΡΑ 3 ώρες
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 2 ώρες
Σύνολο 14 ώρες

Επιστροφή