Πρόγραμμα Σπουδών Γυμνασίου για το Σχολικό Έτος 2004 - 2005
A΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Φιλολογικά 3 ώρες Φιλολογικά 3 ώρες Φιλολογικά 3 ώρες
Μαθηματικά 4 ώρες Μαθηματικά 3 ώρες Μαθηματικά 3 ώρες
Σύνολο 7 ώρες Φυσική 2 ώρα Φυσική 2 ώρα
Χημεία 1 ώρα Χημεία 1 ώρα
Σύνολο 9 ώρες Σύνολο 9 ώρες

Επιστροφή