Οργάνωση χειμερινού προγράμματος
Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην οργάνωση του προγράμματος μαθημάτων μέσα από ευέλικτες προτάσεις τόσο για το Γυμνάσιο όσο και για το Λύκειο, για όλα τα πεδία γνωστικών κατευθύνσεων και τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα. Τα προγράμματα όλων των τάξεων καλύπτουν άμεσα όλα τα νέα δεδομένα, βάσει των νέων αποφάσεων του υπουργείου παιδείας. Σε κάθε περίπτωση όμως η εισαγωγή στα Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι , απαιτεί υψηλές βαθμολογικές επιδόσεις σε όλο το Λύκειο και επιτυχία στις εξετάσεις του Γυμνασίου.

Στο "Μεθοδικό Φ. Κ." όλοι οι συνεργάτες δημιουργήσαμε τις κατάλληλες συνθήκες για τη σωστή και υπεύθυνη προετοιμασία των μαθητών, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους στο σχολείο και σαν υποψήφιοι την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θεωρούμε ότι η πιστή τήρηση του πλήρους και βελτιστοποιημένου προγράμματος σπουδών, παρέχει στο μαθητή την απαραίτητη λειτουργική βάση για την επιδίωξη της επιτυχίας του. Για τον λόγο αυτό ελέγχεται συστηματικά η παρουσία κάθε μαθητή στο μάθημα και τηρείται σχολαστικά η ενημέρωση των γονέων σε θέματα απουσιών.

Επιστροφή