Οργάνωση θερινού προγράμματος
Είναι σαφές ότι η παρακολούθηση του θερινού προγράμματος μαθημάτων εξασφαλίζει σε όλους τους μαθητές -ανεξαρτήτως τάξης και κατεύθυνσης- ένα σημαντικότατο στρατηγικό προβάδισμα στην διαδρομή τους προς τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ας σημειωθεί ότι η ύλη που διδάσκεται κατά τη θερινή περίοδο είναι η εισαγωγική ύλη της επόμενης τάξης σε κρίσιμα μαθήματα.

Τα προφανή πλεονεκτήματα μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
Διδάσκεται με άνεση χρόνου ένα σημαντικό και κρίσιμο τμήμα της εξεταστέας ύλης, έτσι ώστε να ευνοείται η εμπέδωση και να διευκολύνεται αποφασιστικά το βεβαρυμένο χειμερινό πρόγραμμα.
Δεν διακόπτεται η επαφή του μαθητή με την εκπαιδευτική διαδικασία και δεν αποπροσανατολίζεται η προσπάθειά του για διαρκή βελτίωση.
Η πείρα μας έχει διδάξει ότι η "εκ των προτέρων" γνώση μεταφράζεται σε αίσθημα αυτοπεποίθησης και η αυτοπεποίθηση με την σειρά της είναι κυρίαρχο ζητούμενο στην ψυχολογία του μαθητή.

Επιστροφή