Ποιότητα σπουδών
Ένας μαθητής που έχει στόχο να συνεχίσει ανώτατες σπουδές σε Σχολές και Τμήματα που εξασφαλίζουν πλεονεκτική επαγγελματική εξέλιξη και κοινωνική καταξίωση, δηλαδή σπουδές στα πλέον επιζητούμενα τμήματα στις προτιμήσεις των υποψηφίων, απαιτείται να δουλέψει σωστά και μεθοδικά τόσο στο Γυμνάσιο όσο και στο Λύκειο. Επομένως η ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας πρέπει να είναι αναμφίβολα το βασικό ζητούμενο για ένα μαθητή.

Η βαθιά γνώση του αντικειμένου, η άρτια επιστημονική κατάρτιση, η μεταδοτικότητα της γνώσης και η παιδοψυχολογική προσέγγιση, αποτελούν τα σημεία αναφοράς για τους καθηγητές μας, που έχουν καταθέσει τα διαπιστευτήριά τους στα φροντιστηριακά δρώμενα της πόλης μας, μέσα από την πολύχρονη και απόλυτα επιτυχημένη παρουσία τους δίπλα στους υποψηφίους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι οι άμεσες εγγυήσεις για το υψηλό επίπεδο παρεχόμενης γνώσης και τις υψηλές επιδόσεις των μαθητών μας.

Οι μαθητές του "Μεθοδικού Φ. Κ." απολαμβάνουν και άλλων προνομίων όπως είναι η δωρεάν εγγραφή τους ως μέλη σε μια πλήρη δανειστική βιβλιοθήκη εκατοντάδων τίτλων, μοναδική στο φροντιστηριακό χώρο, που θα τους βοηθήσει να επεκτείνουν - αν το επιθυμούν - τους μαθησιακούς τους ορίζοντες πέρα από το ασφυκτικό πλαίσιο των εξετάσεων του σχολείου και των πανελλαδικών.