Αποτελεσματικότητα
Η αποτελεσματικότητα και η τελική δικαίωση των προσπαθειών μαθητών και καθηγητών, προκύπτει ως φυσιολογική συνέπεια της οργάνωσης, της ποιότητας, του συστηματικού ελέγχου των επιδόσεων και ασφαλώς της προσπάθειας του μαθητή, με την καθοδήγηση των καθηγητών του "Μεθοδικού Φ. Κ.".

Πολύτιμος αρωγός σ' αυτή την προσπάθεια είναι η εμπειρία μας στα εξεταστικά συστήματα, η πλήρης υλικοτεχνική μας υποδομή, η αμεσότητα της αμφίδρομης επικοινωνίας με τους μαθητές και τους γονείς τους. Χιλιάδες μαθητές μας πέτυχαν την είσοδό τους στην ανώτατη εκπαίδευση και οι περισσότεροι από αυτούς σε σχολές υψηλού κύρους που οδηγούν σε επαγγελματική και κοινωνική καταξίωση.